Báo Giá Thiết Kế Mobile App

bao-gia/bao-gia-cho-mobileapp-5.html

BẢNG BÁO GIÁ

App Giới Thiệu

 • App giới thiệu doanh nghiệp
 • App giới thiệu cá nhân - tổ chức
 • App giới thiệu dịch vụ - sản phẩm
 • Thiết kế giao diện UI/UX chuẩn
 • Code chuẩn Module
 • Testing kỹ

App Quản Lý Bán Hàng

 • App giới thiệu - quản lý dịch vụ
 • App giới thiệu - quản lý sản phẩm
 • Đồng bộ website thông qua API
 • Quản lý giỏ hàng
 • Mua hàng online
 • Tìm kiếm - lọc dữ liệu theo mong muốn

Báo giá

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

0906 525 600