Gói chăm sóc chuyên nghiệp


- Tối ưu dữ liệu nhằm tăng tốc độ truy cập

- Giám sát sự hoạt động của website

- Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 1 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung, hình ảnh theo yêu cầu ( Tối đa 10 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 5 bài/ tuần)

- Thiết kế banner cho website ( 1 banner/tháng)

- Báo cáo các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất.

- Backup dữ liệu thường xuyên ( 2 tuần/lần)

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Mức giá: 2.000.000

0906 525 600