Gói chăm sóc nâng cao


- Tối ưu dữ liệu nhằm tăng tốc độ truy cập

- Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 1 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung, hình ảnh theo yêu cầu ( Tối đa 5 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 2 bài/tuần)

- Báo cáo các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất.

- Backup dữ liệu thường xuyên ( 2 tuần/lần)

- Hỗ trợ kỹ thuật các giờ hành chính.

Mức giá: 1.500.000

0906 525 600