Gói chăm sóc - quản trị website toàn diện


- Dọn dẹp, tối ưu dữ liệu và các tập tin lưu trữ nhằm tăng tốc độ truy cập

- Giám sát sự hoạt động của website

- Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 2 tuần/ 1 lần)

- Cập nhật nội dung, hình ảnh theo yêu cầu ( Tối đa 15 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 2 bài/ngày)

- Thiết kế banner cho website ( 2banner/tháng)

- Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất.

- Backup dữ liệu thường xuyên ( 1 tuần/lần)

- Phân tích chiến lược SEO – Tư vấn phát triển mảng Marketing Online

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá: 2.500.000

0906 525 600