Gói chăm sóc - quản trị website toàn diện và chuyên nghiệp


- Dọn dẹp, tối ưu dữ liệu và các tập tin lưu trữ nhằm tăng tốc độ truy cập

- Giám sát sự hoạt động của website

- Tập hợp báo cáo lưu lượng truy cập, thông tin truy cập ( 1 tuần/lần)

- Cập nhật nội dung, hình ảnh theo yêu cầu ( Tối đa 30 lần/tháng)

- Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( Tối thiểu 3 bài/ngày)

- Cập nhật nội dung định kỳ hàng ngày ( 3 banner/tháng)

- Báo cáo truy cập chi tiết từng tháng, các trang, sản phẩm được xem nhiều nhất

- Backup dữ liệu thường xuyên (1 tuần/lần)

- Phân tích chiến lược SEO – Tư vấn phát triển mảng Marketing Online

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá: 3.000.000

0906 525 600