3 điểm cộng khi lựa chọn
HIBOSS

Đơn giản & phù hợp

Tất cả các tính năng trong HiBoss đều hướng đến sự cần thiết và phù hợp với các bộ phận trong Doanh nghiệp. Thao tác dễ dàng, thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng.

Tinh gọn quy trình

Tất cả tính năng trong HiBoss đều hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng tối ưu. Đồng thời giúp nhân viên làm việc chủ động, số liệu minh bạch; tinh gọn quy trình công việc nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Thương hiệu riêng

Doanh nghiệp có thể thể cá nhân hóa Ứng dụng di động theo thương hiệu riêng của mình.

Previous
Next

Làm việc chủ động, hiệu quả
& kết nối hơn
cùng Hi+BOSS

Làm việc chủ động, hiệu quả
& kết nối hơn
cùng Hi+BOSS
Làm việc chủ động, hiệu quả
& kết nối hơn
cùng Hi+BOSS

01

Vai trò Chủ Doanh Nghiệp

01

Vai trò Chủ Doanh Nghiệp

 • Phê duyệt và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi.
 • Dễ dàng kiểm soát toàn bộ công việc của cấp dưới đang xử lý.
 • Phân quyền nhân viên theo từng tính năng công việc.
 • Đánh giá nhân sự rõ ràng và minh bạch.

02

Vai trò Quản lý

 • Lập kế hoạch và giao việc dễ dàng.
 • Dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý công việc và dự án.
 • Dễ dàng đo lường thời gian hoàn thành công việc dự kiến và thực tế.
 • Tra cứu thông tin dễ dàng và kịp thời.

02

Vai trò Quản lý

 • Lập kế hoạch và giao việc dễ dàng. 
 • Dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý công việc và dự án.
 • Dễ dàng đo lường thời gian hoàn thành công việc dự kiến và thực tế. 
 •  Tra cứu thông tin dễ dàng và kịp thời.

03

Vai trò Nhân viên

03

Vai trò Nhân viên

 • Nhận công việc được giao nhanh chóng.
 • Giảm thời gian đi lại, kiểm soát việc đã và đang làm.
 • Dễ dàng theo dõi tiến độ công việc của đội nhóm liên quan.
 • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng kịp thời.