TUYỂN DỤNG

HifivePLUS

DEV

Marketing

Nhân sự

UI/UX & BA

Các vị trí tuyển dụng

Giá trị cốt lõi

Đam mê

Khám phá & làm việc ở lĩnh vực của mình

Tự do

Không để thời gian làm giảm động lực cống hiến

Cam kết

Đối với công việc, đồng đội, khách hàng & đối tác

Thích ứng

Sẵn sàng Học - Hỏi - Yêu cầu - Trao đổi

Không cấp bậc

Luông lắng nghe và tôn trọng tập thể

Người dùng quyết định

Đề cao nhu cầu, lợi ích, đánh giá của người dùng

Chính trực

Luôn trung thực, đề cao đạo đức kinh doanh

Môi trường làm việc năng động

GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH HIFIVEPLUS!

Bạn muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động? Gia nhập HifivePLUS ngay!
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những tài năng như bạn!